Navn:*
E-mail:*
Der sket følgende:*
Hvornår er det sket:*
Tidspunkt:*
 : 
Hvordan er du blevet opmærksom på datalækket:*
Hvilket system er det sket i:*
Hvad er der sket:*
Er det stoppet:*
Hvordan er datalækket blevet stoppet:*
Er de berørte personer informeret:*
Robotcheck: